Тома Тасовац о новом погледу на лексикографију

На конференцији „Дигитална хуманистика 2010” на Кингс колеџу у Лондону, директор ЦДХН-а, Тома Тасовац, одржао је запажено предавање о лексикографској теорији и пракси у време електронске револуције.

На најважнијем годишњем скупу светских стручњака који се баве хуманистичким рачунарством — Digital Humanities 2010 — који је ове године одржан на Кингс колеџу у Лондону, у организацији Центра за хуманистичку компутацију и Центра за е-истраживања, директор београдског Центра за дигиталне хуманистичке науке је одржао предавање на тему „Преосмишљавање речника, или зашто је електронској лексикографији неопходна дигитална хуманистика”.

Тасовац је говорио о потреби да се, како на теоретском, тако и на практичном нивоу, постави питање на који начин је електронски текст променио наше поимање речника — и као материјалног објекта, и као културолошког производа и као модела језика.

Анализирајући експлозивну природу електронског текста, који се може посматрати само као једна од могућих манифестација базе података и у контексту рачунарске кинетике од које зависи наша интеракција са дигиталним облицима језика и знања, Тасовац је истакао улогу електронске текстуалности у новом и оригиналном конципирању речника као семантичког потенцијала који се може реализовати само кроз своју инертекстуалну употребу.

ЦДХН и даље без подршке државе

Време је, како каже Тасовац, да почнемо да размишљамо о речницима не као објектима, него као врсти услуге. Речници морају да буду уградиви модели у дигиталним библиотекама, односно дигиталне библиотеке морају да интегришу речника у своју основну инфраструктуру.

„Предавање је прошло сјајно,” каже Тасовац. „Коментари су били више него позитивни, а разговор који се развио врло занимљив и плодотворан.”

Речник као веб-сервис је у основи главног пројекта ЦДХН-а, дигиталне платформе за српски језик и књижевност: Транспоетика.

„Опет се десило оно што се деси сваки пут када о Транспоетици говорим у иностранству” — каже Тасовац. „Колеге су биле одушевљене оним што је Центар до сада урадио, али и потпуно запањене да од наше државе и релевантних министарстава и даље не добијамо никакву помоћ за наше пројекте”.

Посебну пажњу стручњака из дигиталне хуманистике овога пута је привукла светска премијера Српског морфосинтактичког и семантичког помоћника (Serbian Morphosyntactic and Semantic Helper, SMASH) — система за аутоматско лингвистичко обележавање текста у XML-у.