ЦДХН подржао пројекат хуманистичке библиотеке

Центар за дигиталне хуманистичке науке се придружио иницијативи Удружења истраживача института хуманистичких наука за стварање Интернет библиотеке Србије за хуманистичке науке и уметност (ИБиС).

Пројекат ИБиС се реализује у сарадњи са ЛИНК Националним центром за дигитализацију, у оквиру пројекта Виртуелна библиотека НЦД-а, чији је уредник др Жарко Мијајловић.

Циљ ИБиС-а је да домаћој и међународној јавности представи српску научну и културну баштину и најновија истраживања на пољу хуманистичких и сродних наука.

Дигитализација националног научног и културног наслеђа и текуће научне продукције од великог је значаја не само за унапређење приступа овим садржајима и за међународну научну размену, већ и за очување културног идентитета, едукацију домаће јавности и представљање културних различитости у европској средини.

Пројекат ИБиС у својству оснивача/учесника до сада су подржали:

НЦД и Удружење истраживача института хуманистичких наука позивају и остале научне и културне институције Србије да дају свој допринос формирању ове библиотеке на следеће начине:

  1. Укључивањем у рад НЦД-а у својству учесника пројекта Интернет библиотека Србије за хуманистичке науке и уметност.
  2. Активним учествовањем у планирању и одређивању приоритета дигитализације научне и културне баштине.
  3. Давањем сагласности НЦД-у за дигитализацију и дигиталну презентацију њихових издања (научних књига и научних часописа), старих и ретких књига и архивске грађе, похрањених у њиховим библиотекама и архивама (у складу са Законом о ауторском и сродним правима и Законом о културним добрима).

НЦД и Удружење истраживача института хуманистичких наука непрофитне су организације, те су услуге дигитализовања и формирања дигиталних колекција бесплатне. Ове организације обезбедиће доступност дигитализованог материјала и на сајтовима институција – учесница пројекта.