Шта је то транспоетика?

Транспоетика -- дигитална платформа за српски језик и књижевност -- је пројекат Центра за дигиталне хуманистичке науке. Али шта заправо значи реч транспоетика? И зашто се уопште бакћемо са измишљањем речи?

Латински предлог trans означава оно што се налази са друге стране нечега, просторну и временску оностраност, покушај прекорачења и превазилажења граница.  Грчка именица ποίησις не означава само писање поезије, него чињење, делање и стварање уопште.

Транспоетика, дакле, је стварање између различитих језика и светова; означитељ који преводи самог себе са једне на другу страну ничије земље; измишљени атлас међујезичких понирања у тајну значења.

Шта стоји иза пројекта ТРАНСПОЕТИКА?
Експлозија дигиталне комуникације на крају прошлог века је довела до невероватне хипертрофије језичке производње, али и до учвршћивања хијерархија између великих и малих језика, т.ј. оних који успешно помажу капиталу (буквалном и фигуративном) и оних који посустају и који се повлаче на транснационалном тржишту значења.  Гледано из глобалне перспективе, јаз између оних са којих се преводи и оних на које се преводи, односно оних који се уче и оних који се заборављају, оних који живе и оних који преживљавају, постаје све дубљи.  Истовремено, у Србији данас недостаје свест о важности речника као оруђа културе.  Иако кроз речнике свако писмено друштво покушава да оцрта свој језик, опипа оно што је недодирљиво и сагледа свој мисаони свет, српска лексикографија, упркос својим досадашњим достигнућима, у новом миленијуму кубури између аутизма и летаргије.
У чему је смисао пројекта?
Транспоетика је иновативна академска иницијатива за употребу дигиталних технологија у изучавању српског језика и књижевности и покушај оживљавања српске лексикографске и издавачке праксе у 21. веку. Пројекат је заснован на убеђењу да је неопходно дати шансу и мањим језицима да пронађу одговарајуће место у глобалном, информатичком друштву.   Транспоетика је истовремено и дигитална платформа за издавање студијских издања књижевних дела на српском језику и лексикографска платформа која омогућује студентима српског језика и представницима српске дијаспоре да сарађују у изради савременог, билингвализованог српско-енглеског речника, дигиталног тезауруса и семантичке базе података.  Повезујући издавачку и лексикографску делатност, аутори пројекта желе да допринесу дигитализацији српског културног наслеђа, развоју српске језичке културе и презентацији српске културе у иностранству.

Шта стоји иза пројекта ТРАНСПОЕТИКА?

Експлозија дигиталне комуникације на крају прошлог века је довела до невероватне хипертрофије језичке производње, али и до учвршћивања хијерархија између великих и малих језика, т.ј. оних који успешно помажу капиталу (буквалном и фигуративном) и оних који посустају и који се повлаче на транснационалном тржишту значења.

Гледано из глобалне перспективе, јаз између оних са којих се преводи и оних на које се преводи, односно оних који се уче и оних који се заборављају, оних који живе и оних који преживљавају, постаје све дубљи.

Истовремено, у Србији данас недостаје свест о важности речника као оруђа културе.  Иако кроз речнике свако писмено друштво покушава да оцрта свој језик, опипа оно што је недодирљиво и сагледа свој мисаони свет, српска лексикографија, упркос својим досадашњим достигнућима, у новом миленијуму кубури између аутизма и летаргије.

У чему је смисао пројекта?

Транспоетика је иновативна академска иницијатива за употребу дигиталних технологија у изучавању српског језика и књижевности и покушај оживљавања српске лексикографске и издавачке праксе у 21. веку. Пројекат је заснован на убеђењу да је неопходно дати шансу и мањим језицима да пронађу одговарајуће место у глобалном, информатичком друштву.

Транспоетика је истовремено и дигитална платформа за издавање студијских издања књижевних дела на српском језику и лексикографска платформа која омогућује колаборативну израду савременог, билингвализованог српско-енглеског речника, дигиталног тезауруса и семантичке базе података.

Повезујући издавачку и лексикографску делатност, аутори пројекта желе да допринесу дигитализацији српског културног наслеђа, развоју српске језичке културе и презентацији српске културе у иностранству.