ЦДХН сарађује са Градском библиотеком у Чачку

Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” из Чачка уступила је Центру за дигиталне хуманистичке науке колекцију дигитализованих монографских публикација, каталога и зборника радова за потребе пројекта Транспоетика.

Материјали Градске библиотеке из Чачка ће бити додати у корпус текстова који се у ЦДХН-у користе за израду билингвализованог српско-енглеског онлајн речника.

Пошто Центар за дигитализацију из Чачка све скениране документе подвргава и оптичком препознавању текста (OCR), они су машински читљиви и зато погодни за анализу помоћу морфосинтаксичких парсера.

Центар за дигитализацију библиотеке „Владислав Петковић Дис” је до сада скенирао више од 50,000 докумената. Сви документи се налазе у бази података и претраживи су по више основа. Дигитализовани документи се чувају у више копија и на више медијума, како би се обезбедило њихово дугрочно чување.

Колеге из Чачка су своје материјале уступили Центру бесплатно – у духу отворености и сарадње који и приличе дигиталном добу у коме живимо.

Дигитална колекција из фондова Градске библиотеке, која својом садржином и формом припада завичајној баштини Чачка и околине, је слободно доступна за преузимање у некомерцијалне сврхе, у складу са постулатима једнаке доступности информација за све грађане и принципима развоја информатичког друштва.